A FIZKAPU kezdőlapra FizTan: Módszertan A FizTan kezdőlapra

HÍREK    NAPTÁR    NAPLÓ    MÓDSZERTAN    FELMÉRÉS    SZERTÁR    KÖNYVESPOLC    LÁTNIVALÓ    LETÖLTHETŐ


A FizTan olvasóihoz

A 2003-ban létrehozott FizTan honlappal lehetőséget akarok biztosítani a fizika tanításával kapcsolatos, elsősorban módszertani írások közreadására. A mai gyors változások mellett a papír alapú megjelentetés túl lassú, költségei pedig elviselhetetlenül magasak, ezért választottam az Internetet. A honlappal nem egy újabb vitafórumot kívántam nyitni, hanem a jónak tartott megoldások, módszerek, ötletek elterjesztését szaeretném segíteni.

A honlapra bárki írhat cikket, természetesen ezt elektronikus formában kell beküldeni. A folyóiratokhoz hasonlóan az írás csak akkor jelenhet meg, ha tartalma a kitűzött célokkal összhangban van, és megfelel az elvárható formai követelményeknek is. A beküldött anyagok mások személyiségi, illetve szerzői jogait nem sérthetik, és a szerzőktől elvárható, hogy felelősséget vállaljanak beküldött anyagaikért. Ebből kiindulva név nélkül beküldött írások nem jelenhetnek meg.

Remélem, hogy a hagyományos folyóiratnál rövidebb átfutási idejű, ingyenesen elérhető, módszertani honlap sok fizikatanárnak jelent valódi segítséget.


A FizTan szerzőihez

A közlésre szánt cikkeket, híreket, adatokat WORD szövegszerkesztővel megírva email-ben, egy csatolt állományként lehet beküldeni a fiztan@freemail.hu címre. (A levélhez csatolt állomány DOC vagy RTF formátumú legyen, mérete ne haladja meg az 1 megabájtot!) Az anyagok megírásakor kérem az alábbi formai előírások betartását.
   
OLDAL: Álló helyzet, 16 cm oldalszélesség, 1,5-es sorköz
BETŰTÍPUS: TimesNewRoman CE
CÍM: 20 pontos, vastag
FEJEZETCÍM: 16 pontos, vastag
SZÖVEG: 12 pontos, normál

A képeket, rajzokat, táblázatokat be kell illeszteni a szöveg megfelelő helyére. A képek, ábrák rajzok formátumának és méretének megválasztásakor ügyeljünk arra, hogy lehetőleg a legkisebb memóriát igénylő megoldást válaszzuk! (A képeket a kívánt méretre kicsinyítve illesszük a WORD dokumentumba, és ne a WORD-ben kicsinyítsük!)

A küldött dokumentum vírusmentességéért a beküldő vállal felelősséget. A vírusok terjedésének megakadályozására kérem, hogy a beküldött dokumentumok ne tartalmazzanak makrókat! Szerzőink, segítőink megértését, együttműködését az olvasók nevében előre is köszönöm.

(ifj.) Zátonyi Sándor


HÍREK    NAPTÁR    NAPLÓ    MÓDSZERTAN    FELMÉRÉS    SZERTÁR    KÖNYVESPOLC    LÁTNIVALÓ    LETÖLTHETŐ

A FIZKAPU kezdőlapra A FizTan kezdőlapra