A FIZKAPU kezdőlapra FizRajz: Mechanika A FizRajz kezdőlapra

MECHANIKA    HŐTAN    ELEKTROMOSSÁGTAN    MÁGNESESSÉG    REZGÉSEK ÉS HULLÁMOK    FÉNYTAN    MODERN FIZIKA    CSILLAGÁSZATAz elektron tömege a sebesség függvényébenA tömeg–sebesség grafikon


Fizika 11.  157. oldal

Fizika 11.  157. oldal


A fotonok pályája a Nap közelében


Fizika 11.  164. oldal


Grafikon a Balmer-féle képlethez


Fizika 11.  167. oldal


Az elektron alapállapota, gerjesztett állapota és tiltott állapota gázokban


Fizika 11.  169. oldal


A gázok fénykibocsátása


Fizika 11.  170. oldal


A gázok fényelnyelése


Fizika 11.  170. oldal


Indukált fényemisszió


Fizika 11.  172. oldal


A kötött és a szabad állapotok energiaszintje


Fizika 11.  173. oldal


Az alapállapot energiaszintje


Fizika 11.  174. oldal


Az eletron energiája a hidrogénatomban


Fizika 11.  175. oldal


Az atomsugár-rendszám garfikon


Fizika 11.  176. oldal


Elektron-pozitron szétsugárzás


Fizika 11.  180. oldal


Elektron-pozitron párkeltés


Fizika 11.  181. oldal


A Thomson-féle atommodell


Fizika 11.  184. oldal


A Rutherford-féle szóráskísérlet


Fizika 11.  185. oldal


A szóródó részecskék aránya a Rutherford-kísérletben


Fizika 11.  185. oldal


A He++ ionok áthaladása és szóródása az atomban


Fizika 11.  185. oldal


Az atom és az atommag mérete


Fizika 11.  185. oldal
MECHANIKA    HŐTAN    ELEKTROMOSSÁGTAN    MÁGNESESSÉG    REZGÉSEK ÉS HULLÁMOK    FÉNYTAN    MODERN FIZIKA    CSILLAGÁSZAT

A FIZKAPU kezdőlapra A FizRajz kezdőlapra