A FIZKAPU kezdőlapra Ki - kicsoda? A Ki - kicsoda? kezdőlapra  Zátonyi Sándor (dr.)

SZÜLETÉSI IDŐ: 1928.01.22.
MUNKAHELY: nyugdíjas (1988-) Országos Pedagógiai Intézet, Bp. (1971-1988)
LAKCÍM: 5600 Békéscsaba, Justh Gyula u. 4.
KÖNYVEK:
 • Fizika az általános iskola 6. osztálya számára
  (Kovács Zoltánnal) Tankönyvkiadó, Bp., 1964.
 • Fizika az általános iskola 7. osztálya számára
  (Kovács Zoltánnal) Tankönyvkiadó, Bp., 1965.
 • Fizika az általános iskola 8. osztálya számára
  (Kovács Zoltánnal) Tankönyvkiadó, Bp., 1966.
 • Tanári kézikönyv a fizika 6. osztályos tanításához
  (Kovács Zoltánnal) Tankönyvkiadó, Bp., 1965.
 • Tanári kézikönyv a fizika 7. osztályos tanításához
  (Kovács Zoltánnal) Tankönyvkiadó, Bp., 1966.
 • Tanári kézikönyv a fizika 8. osztályos tanításához
  (Kovács Zoltánnal) Tankönyvkiadó, Bp., 1967.
 • Tanári kézikönyv a 8. osztályos matematika tanításához
  (Kovács Zoltánnal) Tankönyvkiadó, Bp., 1968.
 • Tanulói kísérletek az általános iskolák fizika tanításához
  (Gergely Péterrel) Tankönyvkiadó, Bp., 1970.
 • Kis elektrotechnikus
  Tankönyvkiadó, Bp., 1977.
 • A fizika tartalmi megújítása az általános iskolában
  Országos Pedagógiai Intézet, Bp., 1977.
 • Részletes követelmény- és taneszköz-rendszer. Általános iskola. Fizika 6. osztály
  Országos Pedagógiai Intézet, Bp., 1978.
 • Részletes követelmény- és taneszköz-rendszer. Általános iskola. Fizika 7. osztály
  Országos Pedagógiai Intézet, Bp., 1979.
 • Részletes követelmény- és taneszköz-rendszer. Általános iskola. Fizika 8. osztály
  Országos Pedagógiai Intézet, Bp., 1980.
 • Játékok zsebteleppel és mágnespatkóval
  Móra Könyvkiadó, Bp., 1980.
 • Elektromosságtani előismeretek
  Tankönyvkiadó, Bp., 1981.
 • Eredményvizsgálat témazáró feladatlapokkal. Fizika 6-8. o.
  Országos Pedagógiai Intézet, Bp., 1982.
 • A fizikai feladatok és a tanulók gondolkodása
  Tankönyvkiadó, Bp., 1983.
 • Az előismeretektől a tudásig
  Tankönyvkiadó, Bp., 1986.
 • A C16 és Plus/4 az általános iskolai fizikatanításban
  (ifj. Zátonyi Sándorral) Novotarde, Bp., 1986.
 • Fizika 7 (Energia I.) Fakultatív tankönyv a 7. osztály számára
  Tankönyvkiadó, Bp., 1987.
 • Fizika 8 (Energia II.) Fakultatív tankönyv a 8. osztály számára
  Tankönyvkiadó, Bp., 1988.
 • A fizika tanítása és tanulása az általános iskolában
  Tankönyvkiadó, Bp., 1990.
 • Középiskolába készülök fizikából
  Apáczai Kiadó, Celldömölk, 1991.
 • Fizika 6/1
  (ifj. Zátonyi Sándorral) NTK, Bp., 1993.
 • Fizika 6/2
  (ifj. Zátonyi Sándorral) NTK, Bp., 1994.
 • Fizika 6/3
  (ifj. Zátonyi Sándorral) NTK, Bp., 1995.
 • Fizika 6/4
  (ifj. Zátonyi Sándorral) NTK, Bp., 1996.
 • Fizika 6/5
  (ifj. Zátonyi Sándorral) NTK, Bp., 1997.
 • Fizika 6/6
  (ifj. Zátonyi Sándorral) NTK, Bp., 1998.
 • Tanácsok a Fizika 6/1. és Fizika 6/2. tankönyvek és témazáró feladatlapok
  használatához (ifj. Zátonyi Sándorral) NTK, Bp. 1994.
 • Tanácsok a Fizika 6/3. és Fizika 6/4. tankönyvek és témazáró feladatlapok
  használatához (ifj. Zátonyi Sándorral) NTK, Bp. 1996.
 • Mit kell tudni fizikából az alapvizsgához?
  NTK, Bp., 1996.
 • Fizika 7.
  (ifj. Zátonyi Sándorral) NTK, Bp., 1998.
 • Fizika 8.
  (ifj. Zátonyi Sándorral) NTK, Bp., 1999.
 • Alapműveltségi vizsga. Részletes vizsgakövetelmények ... Fizika
  OKI Alapműveltségi Vizsgaközpont – Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1998.
 • Képességfejlesztő fizikatanítás
  NTK, Bp., 2001.
 • Fizika 7.
  NTK, Bp., 2002.
 • Fizika 8.
  NTK, Bp., 2003.
 • Természetismeret - Fizika 6.
  NTK, Bp., 2003.
 • Fizikai kísérletek környezetünk tárgyaival
  NTK, Bp., 2006.
 • Fizika 7.
  NTK, Bp., 2009.
 • Fizika 8.
  NTK, Bp., 2009.
 • Fizika 7.
  OFI, Bp., 2015. (átdolgozott)
 • Fizika 8.
  OFI, Bp., 2016. (átdolgozott)
 • CIKKEK:
 • A tanulók gondolkodásának fejlődés-lélektani vizsgálata a fizika tanításához
  Magyar Pedagógia 1969. évf. 3-4. sz.
 • Vizsgálat és kísérlet a tanulók gondolkodásának köréből.
  Pedagógiai Szemle 1973. évf. 11. sz.
 • Az általános iskolai tantervtervezet kipróbálásának tapasztalataiból.
  A Fizika Tanítása 1976. évf. 3. sz.
 • Az általános iskolai fizikatanítás fejlődéséről és jelenlegi helyzetéről.
  Fizikai Szemle, 1979. évf. 1. sz.
 • Korreláció az írásbeli és szóbeli feleletek között.
  Magyar Pedagógia. 1979. évf. 3. sz.
 • Ellenőrzés szóban és írásban, ahogy a tanulók látják.
  Pedagógiai Szemle 1980. évf. 11. sz.
 • A fizikatanulás és a motiváció változása.
  Pedagógiai Szemle 1982. évf. 11. sz.
 • Tantervek, tankönyvek és tanulói eredmények az általános iskolában.
  Fizikai Szemle 1985. évf. 7. sz.
 • Különbségek a fiúk és a lányok eredményeiben a fizikai számításos feladatok
  megoldásában. Pedagógiai Szemle 1987. évf. 6. sz.
 • A számítógépes szimuláció és az interiorizáció.
  Pedagógiai Technológia 1989. évf. 1. sz.
 • Szorzás, osztás, mértékegység-átváltás matematika- és fizikaórán.
  Pedagógiai Szemle 1981. évf. 11. sz.
 • A 8. osztályos tanulók fizika tantárgyi tudásának diagnosztikus elemzése.
  In: Pedagógiai Diagnosztika. (Szerk.: Vidákovich Tibor.)
  Alapműveltségi Vizsgaközpont, Szeged, 1992., 37-65. o.
 • Egymásra utalt tantárgyak.
  Az általános iskolai fizika és kémia összehangolt, koncentrált tanítása, tanulása.
  Iskolakultúra,1992. évf. 5. sz.
 • Új fizika tanterv és tankönyvsorozat (ifj. Zátonyi Sándorral)
  Iskolakultúra, 1993./17.
 • Tanári és tanulói vélemények a fizika tananyagáról.
  Iskolakultúra 2000. évf. 3. sz.
 • Fizika felmérő. A 8-11. évfolyamos tanulók tudásának diagnosztikus értékelése.
  Iskolakultúra 2001. évf. 3. sz.
 • A 2001. évi országos fizika tantárgyi mérés eredményei.
  A Fizika Tanítása 2002. évf. 2. sz. • A FIZKAPU kezdőlapra A Ki-kicsoda? kezdőlapra